24.7.11

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.Ε.Θ.ΙΠ.


  • Ατομικά & ομαδικά προγράμματα θεραπείας ενηλίκων και παίδων από 24 μηνών και άνω.
  • Ιπποθεραπεία και εκπαιδευτική θεραπευτική ιππασία.
  • Αθλητική ιππασία για άτομα με διανοητική ή/και κινητική αναπηρία.
  • Διοργάνωση και διεξαγωγή εσωτερικών και διεθνών αγώνων ιππασίας για άτομα με δυσλειτουργείες.
  • Διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και εργαστηρίων.
  • Αμαξοδήγηση για ανάπηρους.
  • Συμβουλευτική και οργάνωση ομάδων θεραπευτική ιππασίας στον ελλαδικό χώρο.
  • Εύρεση, επιλογή και εκπαίδευση αλόγων για την συμμετοχή τους στην θεραπευτική ιππασία.


Για περισσότερες πληροφορίες, όπως επικοινωνήσετε στο e-mail: info@elethip.gr

No comments:

Post a Comment